René van der Mierden

René van der Mierden is sinds 2010 verbonden aan Lichtstad Revue. Als lid van het techniekteam, dat zich bezighoudt met alle facetten van de techniek zoals licht, geluid, decorbouw en veiligheid. René is in deze de veiligheidsspecialist die zorgt dat op en rondom het podium de veiligheid van een ieder is gewaarborgd. Bij afwezigheid wordt zijn plaats ingenomen door Leo Musterd.

Terug naar Productieteam