Bestuur

Een kern binnen iedere vereniging is een bestuur. Wij stellen ons bestuur aan u voor:

Voorzitter: Liesbeth Gadron
Secretaris: Suzanne van Gorp
Penningmeester: Evelien Kil
Techniek & Boekingen: Leo Musterd
Algemeen: Hanny Hendrix